皇冠开户
热门标签

Huyện Thường Tín phát động phong trào thi đua nâng cao chỉ số CCHC năm 2023

时间:1个月前   阅读:4
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh phát biểu tại hội nghị ngày 17/2

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác thực hiện CCHC và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể, mỗi cán bộ cần tuyên truyền, quán triệt các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, gắn việc thực hiện công tác CCHC với việc thực hiện các Nghị quyết của T.Ư và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đối với công tác CCHC. Thực hiện tốt việc xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, xác định rõ chức năng nhiệm vụ cho từng cơ quan đơn vị, thực hiện đúng việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân

Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC để có giải pháp kịp thời khắc phục tồn tại yếu kém.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chú trọng kiểm tra công vụ đột xuất; khen thưởng động viên kịp thời cá nhân, tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiện vụ.

Hội nghị đã được nghe đại diện Phòng Nội vụ huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC, thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, cải thiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của TP và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của huyện năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân

Kết quả chấm điểm chỉ số CCHC các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn năm 2022; triển khai kế hoạch CCHC của huyện năm 2023 và hướng dẫn cài đặt ứng dụng mô hình khảo sát dự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thường Tín năm 2023.

Tiếp đó, UBND huyện đã phát động kế hoạch thi đua chuyên đề nâng cao CCHC, cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC” huyện Thường Tín năm 2023.

Nhân dịp này, UBND huyện Thường Tín khen thưởng 12 tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện CCHC, cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC” huyện Thường Tín năm 2022.

上一篇:假死、退圈、诈骗,本周的娱乐圈,还能更荒唐一点吗?

下一篇:廿工岁奇才 创亿元手机王国

网友评论